Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.16 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.16) informujemy że administratorem danych osobowych kontrahenta jest WULKANO PERFECT SZABAŁA S.J. , 21-040 Świdnik ul. Piasecka 200 kontakt: biuro@wulkanoperfect.pl. Dane kontrahenta będą przetwarzane w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO z 27.04.16. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na pods. przepisów prawa. Dane będą przechowywane przez 5 lat. Kontrahent ma prawo do żądania od administratora dostępu, usunięcia, ograniczenia dostępu do danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa może skutkować odmową zawarcia umowy (sprzedaży i wykonania usługo).