Przechowalnia opon w optymalnych warunkach
HOTEL OPON

Sezonowa wymiana opon w naszych warunkach to konieczność. Chcąc uniknąć kłopotliwego przechowywania aktualnie nieużywanego kompletu kół, można zlecić ich magazynowanie w serwisie Wulkano Perfect Euromaster. Dzięki temu nie musisz ich przewozić w samochodzie (a nie zawsze mieszczą się w bagażniku), ani poszukiwać odpowiedniego miejsca na składowanie, ryzykując deformacje konstrukcji opony lub przyspieszone starzenie gumy (np. składując opony w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych).

W SERWISIE WULKANO PERFECT EUROMASTER ZAPEWNIAMY SKŁADOWANIE W OPTYMALNYCH WARUNKACH:
  • bez bezpośredniego dostępu światła,
  • przy zachowaniu odpowiedniej temperatury i wilgotności,
  • w pomieszczeniu ubezpieczonym i chronionym przed pożarem.

Fachowy dobór opon uwzględnia zalecenia producentów samochodów, w tym konstrukcję opony, rozmiar, wszystkie indeksy homologacji (prędkości, nośności, oznaczenia dodatkowe) oraz kategorie użytkowania. Dla wielu rodzajów opon należy zachować odpowiednią stronę montażu i kierunek obrotów, dlatego przestrzeganie procedury profesjonalnego montażu opon ma ogromne znaczenie zarówno dla żywotności opon, jak i bezpieczeństwa.

 

  • +48 602 645 610
  • SERWIS MOBILNY TIR 24h