ETYKIETOWANIE OPON
System klasyfikacji opon

Zgodnie z przyjętym przez Parlament Europejski i Radę rozporządzeniem we wszystkich krajach Unii Europejskiej od listopada 2012 roku obowiązuje zunifikowany system klasyfikacji opon.

Jego wprowadzenie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa drogowego i ograniczenie niekorzystnego wpływu transportu na środowisko. Celem jest także promowanie energooszczędnych, cichych i bezpieczniejszych opon oraz zapewnienie użytkownikom zwięzłych, przejrzystych i spójnych informacji na temat wszystkich opon dostępnych na rynku.

Każda opona osobowa przeznaczona do sprzedaży obligatoryjnie musi posiadać etykietę klasyfikującą, wyeksponowaną w jasny i czytelny sposób.

Ciężarowe / Porady
SYSTEM ETYKIETOWANIA OPON UWZGLĘDNIA 3 KRYTERIA:

OPORY TOCZENIA – siła powodująca opór podczas obrotów opony. Wynika z deformacji opony przy styku z podłożem. Zwykle pochłania ona 20% energii koniecznej do napędzenia pojazdu osobowego. Oznacza to 20% zużycia paliwa oraz emisji CO2!

PRZYCZEPNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI to pomiar drogi hamowania pojazdu z 80 km/h do 20 km/h na nawierzchni pokrytej 0,5 – 1,5 mm wody. To kryterium ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.

HAŁAS ZEWNĘTRZNY ma wpływ na zanieczyszczenie hałasem. Testy są prowadzone na pojazdach jadących z prędkością 80 km/h, przy wyłączonym silniku w momencie wjazdu w strefę pomiaru.

PORADY EKSPERTÓW

Przy wyborze nowych opon należy brać pod uwagę wiele kryteriów.

Etykieta podaje 3 parametry, ale należy pamiętać o innych wymogach, które nie zostały uwzględnione na etykiecie opony, np.:

  • Zużycie paliwa
  • Hamowanie na suchej nawierzchni
  • Trzymanie w zakrętach
  • Żywotność
  • Wytrzymałość

Klasy opisujące to kryterium rozpoczynające się od „A” (klasa najwyższa) i kończące na „G” (klasa najniższa).

Podczas jazdy na drogach w pełni wyposażonym pojazdem (w zależności od typu podróży i prowadzenia pojazdu) różnica w zużyciu paliwa i emisji CO2 może wynosić nawet 7,5% pomiędzy oponami klasy „A” oraz „G”. W przypadku pojazdu zużywającego około 7 l / 100 km oszczędność może więc wynosić 0.5l/100km.

PRZYCZEPNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI

Klasy opon od „A” w dół mają najkrótszą drogę hamowania; klasy do „F” mają najdłuższą drogę hamowania; klasy „D” i „G” nie są stosowane.
Różnica drogi hamowania przy prędkości 80 km/h pomiędzy oponami klasy „A” i „F” wynosi 18 m. Odpowiada to długości ponad 4 samochodów (średnia długość samochodu 4,3m).

HAŁAS ZEWNĘTRZNY

Emisja hałasu jest mierzona na podstawie hałasu tocznego postrzeganego poza pojazdem. Po przekroczeniu prędkości 50 km/h, emisja ta jest zwykle wyższa od emisji hałasu silnika. Testy są prowadzone na pojazdach jadących z prędkością 80 km/h, przy wyłączonym silniku. Wartość pokazuje poziom hałasu emitowanego przez oponę (w decybelach). Zwiększenie natężenia o 3 decybele powoduje podwojenie poziomu hałasu.

 

  • +48 602 645 610
  • SERWIS MOBILNY TIR 24h